Đăng ký nhận E-Newsletter

* thông tin bắt buộc

Chính Sách Riêng Tư

1. Chúng tôi thu thập thông tin gì từ quý vị?

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân (Thông tin Cá nhân) bao gồm họ tên, số CMND, hộ chiếu, địa chỉ gửi thư và thư điện tử, số điện thoại liên hệ, bao gồm số điện thoại bàn hoặc số di động, ngày sinh, phương thức liên lạc, thông tin liên lạc của người bạn mà quý vị muốn chúng tôi liên hệ (ví dụ, gửi một tin nhắn cho bạn của quý vị) và bất kỳ thông tin cá nhân nào quý vị cung cấp cho chúng tôi.

 

2. Khi nào chúng tôi thu thập thông tin của quý vị?

Thông tin cá nhân chúng tôi nhận và thu thập được thông qua quá trình quý vị mua sản phẩm, dịch vụ hoặc khi sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi quý vị:

 • Đăng ký nhận bất cứ bản tin nào từ chúng tôi;
 • Mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Tham gia trả lời câu hỏi về dữ liệu cá nhân;
 • Gửi yêu cầu nhận mẫu thử từ nhãn hàng của chúng tôi;
 • Tham gia chương trình đổi quà của chúng tôi;
 • Truy cập website hoặc quảng cáo trực tuyến;
 • Và gửi bất cứ yêu cầu trực tuyến nào tại website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân đã được quý vị công khai hoặc khi quý vị cung cấp với chúng tôi thông qua các kênh khác (vật lý hoặc điện tử) hoặc khi mua hàng.

 

3. Đồng thuận

 • Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho những mục đích được nêu trong Chính sách riêng tư. Quý vị cũng đồng ý việc cung cấp và chuyển đổi thông tin cá nhân trong và ngoài Việt Nam liên quan đến những mục đích này.
 • Quý vị có thể rút lại sự đồng thuận bất cứ lúc nào qua email hoặc thư tay gửi đến [email protected]  hoặc Công ty L'Oreal Việt Nam, tầng 10, toà nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM hoặc các địa chỉ đã đăng ký vào thời điểm áp dụng.
 • Chúng tôi có thể cần tới 7 ngày làm việc để xử lý yêu cầu cập nhật hoặc rút lại sự đồng ý của quý vị.

 

4. Sự cần thiết của thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân liên quan đến các thông tin khác giúp chúng tôi xác định phương thức liên lạc với quý vị và phát triển dịch vụ toàn diện.

 

5. Quyền thiết lập mối liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị đã thiết lập mối liên hệ với chúng tôi hoặc đồng ý nhận cuộc gọi và tin nhắn, quý vị sẽ tiếp tục được cập nhật thông tin về chương trình khuyến mãi và các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể ngừng bất cứ lúc nào theo quy trình miêu tả ở trên.

 

6. Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?

 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị tuân theo các quy định trong chính sách riêng tư này.
 • Nếu quý vị đồng ý, chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân để gửi thư điện tử, tin nhắn và các phương thức liên lạc khác để thông tin về sản phẩm, mẹo mỹ phẩm và chương trình ưu đãi.
 • Trừ khi được miêu tả trong phần Chuyển đổi Kinh doanh dưới đây, với sự đồng ý của quý vị, chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba để sử dụng trong việc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đến quý vị.
 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên liên quan.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân với các mục đích thương mại thông thường, bao gồm:

(i) Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa;

(ii) Giúp chúng tôi phát triển, cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo;

(iii) Quản trị website;

(iv) Cải thiện trải nghiệm của quý vị với chúng tôi;

(v) Gửi thông báo quan trọng, như thông tin về sản phẩm và dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc những thay đổi trong điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;

(vi) Trả lời truy vấn của quý vị;

(vii) Cho những mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích và nghiên cứu dữ liệu; và

(viii) Cải thiện sản phẩm, dịch vụ và cách thức liên lạc với khách hàng của chúng tôi.

Trừ khi được nêu trong chính sách riêng tư này, chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị.

 

7. Các bên thứ ba

Chúng tôi có thể sẽ thuê các bên thứ ba hoạt động cho chúng tôi tuân theo chính sách riêng tư. Ví dụ của các bên thứ ba như các nhà phân tích dữ liệu, chuyên viên hỗ trợ khách hàng, cung cấp thư điện tử, các công ty lưu trữ web và các công ty thực hiện khác (bao gồm những công ty phối hợp gửi thư). Những bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của mình, nhưng họ không thể sử dụng thông tin cá nhân nào khác ngoài phần đại diện cho chúng tôi và tuân theo các quy định của chính sách riêng tư này.

 

8. Chuyển giao kinh doanh

Khi chúng tôi phát triển việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán các tài sản của mình. Trong những giao dịch như vậy, thông tin người dùng, bao gồm thông tin cá nhân, nói chung là một phần của các tài sản kinh doanh được chuyển giao. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị trên website, quý vị đã đồng ý dữ liệu của mình có thể được chuyển giao như là tài sản kinh doanh trong các giao dịch mua bán như vậy. Bạn có thể chọn không cho phép chuyển giao thông tin của mình như là tài sản kinh doanh bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách thức bên dưới.

 

9. Tuân thủ luật pháp

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cần thiết phù hợp với luật, quy định, quy trình luật pháp hoặc yêu cầu chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ bất cứ thông tin nào khi cần thiết để tránh bất cứ thiệt hại vật lý hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan với các hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ hoặc đã diễn ra trên thực tế.

 

10. Chuyển giao dữ liệu đến các quốc gia khác

Cơ sở dữ liệu trong Thông tin cá nhân được lưu trữ tại Việt Nam và các quốc gia khác có thể có những quy định bảo vệ thông tin cá nhân khác nhau. Cơ sở dữ liệu nhận và lưu trữ các Thông tin cá nhân được yêu cầu phải tuân theo chính sách riêng tư dù ở quốc gia nào. 

 

11. Lưu trữ Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh những Thông tin cá nhân không cần thiết cho những mục đích thương mại và luật pháp sớm nhất có thể.

 

12. Cập nhật thông tin của Quý vị

Quý vị có thể đánh giá, thay đổi hoặc yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của Quý vị bằng cách liên hệ tại địa chỉ [email protected]

 

13. Hủy nhận thông báo và Quản lý các thiết lập

Bạn có thể chọn việc nhận thư điện tử từ chúng tôi hay không. Bạn có thể thay đổi thiết lập của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấn chuột vào đường dẫn "hủy đăng ký"/"unsubscribe" ở cuối mỗi thư điện tử Quý vị nhận từ chúng tôi, hoặc gửi thư điện tử đến chúng tôi tại địa chỉ [email protected]. Bạn có thể chọn không nhận thư hoặc điện thoại bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected] và chỉ rõ đây là thiết lập của Quý vị.

 

14. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về chính sách riêng tư này, Quý vị có thể  liên hệ với chúng tôi thông qua email hoặc bằng thư đến địa chỉ [email protected] hoặc Công ty L'Oreal Việt Nam, tầng 10, toà nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (hoặc các địa chỉ đăng ký của chúng tôi vào thời điểm đó).

 

15. Cập nhật chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Riêng tư vào bất cứ lúc nào tuân theo luật quy định hoặc thay đổi trong việc vận hành của chúng tôi.
TOP