CÙNG CHUNG TAY
GIÚP ĐỠ TRẺ EM TỰ KỶ

Khám phá Ultra Facial Cream
phiên bản giới hạn
Thiết kế bởi Matthew McConaughey

Với mỗi phiên bản giới hạn
Ultra Facial Cream,

Kiehl’s thân tặng bạn
chiếc vòng tay ý nghĩa,

đánh dấu sự đóng góp của bạn
đến chiến dịch.